Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
zakup-dzwigu.png

2022/BZP 00392509/01 ZAKUP DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI SPEŁNIAJĄCE ZALECENIA PPOŻ

Teatr Powszechny informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/676229

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design