Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

Postępowanie: 2022/BZP 00179298/0 „Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP II”

Teatr Powszechny informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących w ramach realizacji zadania pn.

„Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP II”

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design