Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

2022/BZP 00076457/01 Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński

Informuje, że do upływu terminu składania ofert tj. do 21.03.2022 r. godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Informacje z otwarcia ofert można znaleźć pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/582051 oraz w załączniku.

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 330 000,00 zł brutto.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design