dr Anna Kulpa


WYKSZTAŁCENIE
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Dramatu i Teatru - studia doktoranckie; doktor nauk humanistycznych (2017)
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, specjalizacja: Teatrologia - studia magisterskie (2000)


DROGA ZAWODOWA