Wyjaśnienie treści SIWZ

09.05.2018
Radom dn. 9.05.2018

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru

 

Teatr Powszechny w Radomiu informuje, że dnia 9 maja 2018r. wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Poniżej podano treść zapytania i odpowiedź do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

 ZAPYTANIE 2:

 Czy w przypadku składania dokumentów przetargowych przez Pracownika Firmy wystarczy wydrukowany skan pełnomocnictwa czy musi być to oryginał pełnomocnictwa?

 
ODPOWIEDŹ 2:

Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X