Wyjaśnienie treści SIWZ

09.05.2018
Radom dn. 9.05.2018

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru

 

Teatr Powszechny w Radomiu informuje, że dnia 9 maja 2018r. wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Poniżej podana treść zapytania i odpowiedź do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

 

ZAPYTANIE 1:

 

Proszę o informację czy referencje mają być na wykonanie instalacji czy na roboty budowlane?

 

 

ODPOWIEDŹ 1:

Zarówno referencje na wykonanie instalacji jak i na roboty budowlane są dopuszczalne.


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X