Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.06.2018

Radom, dn. 4 czerwca 2018

                                                 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu"

Działając na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w  rozdziału XIX  SIWZ (cena -- waga 60 %,  okres rękojmi i gwarancji jakości   -- waga 40%) . Wybrana została oferta złożona przez firmę ZECHIK SP. Z O.O., 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 259. Suma punktów  100 (w tym cena - 60 pkt, okres rękojmi i gwarancji jakości - 40 pkt).

 

II.  W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

 


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X